På denna sida skriver vi om vårt stora intresse film. För oss finns inget bättre än att krypa ner i biofåtöljen eller tv-soffan och låta oss förflyttas till filmens magiska värld. Tv-tittandet har på senare år genomgått en total pånyttfödelse och de tv-serier som nu produceras har kommit att på allvar utmana och, i vissa fall, dominera mediet helt och hållet. Aktörer som Netflix och HBO sätter

numera agendan för vad som är, inte bara kommersiellt, men även konstnärligt, estetiskt och politiskt gångbart. Därför handlar denna sida inte bara om film i klassisk bemärkelse utan även om Tv-serier.

Biografen som samlande kraft för film och filmskapande har på senare år fått träda tillbaka. Det har skett på grund av att flera olika faktorer samverkat på ett, för biograferna, ofördelaktigt sätt. Länge hade biograferna vissa tydliga, tekniska fördelar. Du hade inte som konsument möjlighet att t.ex. se film i ett stort format hemma i soffan. Nu är detta mer och mer en osanning eftersom hemmabiosystemen har utvecklats till rent spektakulära dimensioner. Inte ens 3D-tekniken är längre förbehållen de stora salongerna utan du kan lika gärna sitta hemma i fullständig 3D-surround, även om skärmen hemma, av naturliga skäl, inte kan bli riktigt så stor som de största formaten, t.ex. IMAX och Omnimax. Biograferna har därför fått fokusera på att kunna tillhandahålla en blandning av alla format och filmer i stora salongkomplex. Besökare vill mer och mer kunna plocka russinen ur kakan om och när man väljer att gå på bio. Det alternativa utbud som tillgodoses genom olika festivaler och mindre biografer fyller också en funktion genom att flytta fokus tillbaka till den typ av filmskapande som handlar mer om vissa genrer eller regissörer som kanske inte får något utrymme i mainstream. På detta sätt kommer bion förhoppningsvis överleva som ett komplement till hemmakonsumtionen av film och tv.